เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]34
22 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.พ. 2566 ]66
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 2 ก.พ. 2566 ]58
24 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.พ. 2566 ]75
25 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ม.ค. 2566 ]68
26 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ม.ค. 2566 ]85
27 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]42
28 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง และ คนงาน) [ 13 ม.ค. 2566 ]58
29 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]35
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 10 ม.ค. 2566 ]68
31 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา [ 10 ม.ค. 2566 ]56
32 รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]32
33 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 10 ม.ค. 2566 ]42
34 เทศบาลตำบลท่ายาง ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ITA Award 2022” ผลการประเมินในระดับ AA = 96.37 คะแนน (ระดับดีเยี่ยม) [ 21 ธ.ค. 2565 ]43
35 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ธ.ค. 2565 ]89
36 ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ภาค ก.(ความรู้ความสามารถทั่วไป) และ ภาค ข. (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)ของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 16 ธ.ค. 2565 ]71
37 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]30
38 ประกาศ เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]31
39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 13 ธ.ค. 2565 ]53
40 รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]22
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9