เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]26
42 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 21 พ.ย. 2565 ]164
43 รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]29
44 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายรถยนต์ของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]52
45 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ย. 2565 ]105
46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์)เป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 1 ก.ย. 2565 ]93
47 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 11 ส.ค. 2565 ]176
48 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565) [ 26 ก.ค. 2565 ]85
49 ประกาศ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมาย [ 6 ก.ค. 2565 ]30
50 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 4 ก.ค. 2565 ]113
51 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 20 มิ.ย. 2565 ]123
52 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 15 มิ.ย. 2565 ]184
53 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย [ 29 เม.ย. 2565 ]190
54 ประกาศ งดจัดโครงการวันกตัญญู ประจำปี พ.ศ.2565 (วันสงกรานต์) [ 12 เม.ย. 2565 ]171
55 เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]135
56 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร [ 1 มี.ค. 2565 ]187
57 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2565 ]211
58 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบปฎิบัติและสอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.พ. 2565 ]240
59 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]212
60 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ม.ค. 2565 ]250
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9