เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 149 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 13 ก.ย. 2564 ]164
62 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]186
63 ประกาศสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]238
64 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2564) [ 8 ก.ค. 2564 ]237
65 ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันต่อต้านยาเสพติดโลก " ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด " [ 26 มิ.ย. 2564 ]88
66 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลท่ายาง ครั้งที่ 4/ 2565 [ 14 มิ.ย. 2564 ]104
67 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]201
68 นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง #แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลท่ายาง ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 #โดยเน้นการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม พร้อมนำการบริหารงานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน [ 11 พ.ค. 2564 ]192
69 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]200
70 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]193
71 นัดตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) [ 19 เม.ย. 2564 ]243
72 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 [ 29 มี.ค. 2564 ]197
73 นัดตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๑ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล [ 9 มี.ค. 2564 ]190
74 นัดตรวจรับพัสดุ งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการขุดลอกสระน้ำหนองบัว [ 9 มี.ค. 2564 ]242
75 นัดตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดท่อระบายน้ำถนนพระแสง [ 8 มี.ค. 2564 ]187
76 นัดตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๑ โครงการขุดลอกสระน้ำหนองบัว [ 19 ก.พ. 2564 ]232
77 ประกาศ เรื่องจำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายประกาศหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง และนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง [ 4 ก.พ. 2564 ]244
78 ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์รับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 [ 2 ก.พ. 2564 ]235
79 ประกาศ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่ายาง [ 1 ก.พ. 2564 ]178
80 แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COvid -19 ระลอกใหม่) [ 29 ม.ค. 2564 ]93
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8