เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
งานกองคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งบการเงินประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานกิจการสภา
 
ประกาศสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
นโยบายการบริหารงาน
สป.สช
การควบคุมภายใน
การประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
การบริหารงานบุคคล
ศูนย์ไอซีทีตำบล (ICT)
เอกสารเผยแพร่
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 สิงหาคม 2562

ติดต่อเรา

 

แผนที่เทศบาลตำบลท่ายาง

 
 
 
 
 
เวลาทำการ
08.30-16.30น.
 
E-mail
adminTY@thayangcity.go.th
 

thayang.c@gmail.com 
ติดต่อสำนักงาน
075-489 110
 
โทรสาร (Fax)
075-489 323 ต่อ 122
 


 
 สายตรงนายก 065-4622964
 สายตรงปลัด 086-5649519Facebook เทศบาลตำบลท่ายาง https://www.facebook.com/ThayangMunicipality
FaceBook กองคลัง https://www.facebook.com/profile.php?id=100074012275954
FaceBook กองสวัสดิการสังคม https://www.facebook.com/ThayangSocia
FaceBook กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064597093795
Facebook โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง https://www.facebook.com/profile.php?id=100071328701403Line  Official เทศบาลตำบลท่ายาง https://lin.ee/bBNf3zu หรือ แอดได้ที่ Line ID @525jubzt
Line  Official กองคลัง https://lin.ee/MOO1rjU  หรือ แอดได้ที่  Line ID @720perzs ►หน่วยงานภายใน


    สำนักปลัด  ต่อ 106
 
    กองคลัง  ต่อ 107

    กองช่าง
 ต่อ 108
 
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ต่อ 109

    กองสวัสดิการ
 ต่อ 110

    กองการศึกษา
 ต่อ 113

 


►ศูนย์ดำรงค์ธรรมเทศบาลตำบลท่ายาง
   โทร 075-489110 ต่อ 106
        081-3706351
   Email : dmrongtham.th@gmail.com
► ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท่ายาง
  โทร 075- 489110 ต่อ 106
        098-3706351
Email : thayangyutitham@gmail.com